integracioni kurs u Njemačkoj

INTEGRACIJSKI KURS- KAKO GA POLOŽITI?

Ured za strance vam nalažete da položite integracijski kurs u Njemačkoj? Vaša viza se uvijek produžuje na samo 6 mjeseci jer nemate znanje jezika i niste položili test “Leben in Deutschland”? Ne znate gdje se na kurs prijaviti? Ovdje ćete sve saznati:

njemački jezik učenje

KAKO NAUČITI NJEMAČKI JEZIK

Njemački jezik najbolje je učiti tek onda kada saznate koji vam način odgovara. Saznajte ovdje koji sve načini za učenje njemačkog jezika postoje