Tečaj A1 – lekcija 11

U ovoj lekciji učimo osobne i posvojne zamjenice, kao i rodove (oni su itekako bitna stavka u njemačkom jeziku, jer preko rodova dekliniramo imenice) 

 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 12 

U ovoj lekciji učimo kako opisati namještaj koji nam se nalazi u stanu i koji želimo kupiti 

 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 13

U ovoj lekciji učimo kako otići trgovinu i kupiti namještaj koji nam je potreban za stan u Njemačkoj 

 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 14

U ovoj lekciji učimo sve o bojama, materijalima i formama (ako je na primjer potrebno opisati neki kvar u kući najmodavcu)

 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 15 

U ovoj lekciji učimo kako opsiati različite predmete koji nas okružuju, da bi se lakše snašli u našem okruženju 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 16 

U ovoj lekciji učimo kako pravilno definirati pripadnost i nepripadnost 

Ich habe eine/Ich habe keine 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 17 

U ovoj lekciji učimo detaljnije rodove imenica, da bi mogli pravilno deklinirati 

koristite bilježnicu i zapisujte imenice skupa sa članom

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 18 

U ovoj lekciji učimo sve o neodređenim i određenim članovima, kako ih pisati i u kojim situacijama ih koristiti

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 19 

U ovoj lekciji učimo sve o množini imenica. Kako pisati imenice u množini, na što trebamo obratiti pozornost i koje su razlike jednine i množine

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 20 

U ovoj lekciji učimo kako pričati o svojim hobijima i slobodnom vremenu (hobiji su jako bitan aspekt života u Njemačkoj te ih je dobro navesti prilikom prijave za posao

Play Video

Prošli sve? Odlično! Sada ponovite naučeno