Tečaj A1 – lekcija 16 

U ovoj lekciji učimo kako pravilno definirati pripadnost i nepripadnost 

Ich habe eine/Ich habe keine 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 17 

U ovoj lekciji učimo detaljnije rodove imenica, da bi mogli pravilno deklinirati 

koristite bilježnicu i zapisujte imenice skupa sa članom

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 18 

U ovoj lekciji učimo sve o neodređenim i određenim članovima, kako ih pisati i u kojim situacijama ih koristiti

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 19 

U ovoj lekciji učimo sve o množini imenica. Kako pisati imenice u množini, na što trebamo obratiti pozornost i koje su razlike jednine i množine

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 20 

U ovoj lekciji učimo kako pričati o svojim hobijima i slobodnom vremenu (hobiji su jako bitan aspekt života u Njemačkoj te ih je dobro navesti prilikom prijave za posao

Play Video

Prošli sve? Odlično! Sada ponovite naučeno