Tečaj A1 – lekcija 31 

U ovoj lekciji učimo govorimo o glagolu nehmen i o glagolima koji imaju odvojivi prefiks (jako bitni glagoli koje potrebno dobro svladati)

 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 32

U ovoj lekciji učimo prošlo glagolsko vrijeme – PERFEKT 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 33 

U ovoj lekciji učimo o položaju nečega; nalazi li se nešto iznad, ispod, pokraj, nasuprot…pozorno pratite 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 34 

U ovoj lekciji učimo kako nekome objasniti put kojim idemo 

 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 35 

U ovoj lekciji učimo kako opisati kuću smještaj gdje se nalazimo i ono što ga okružuje

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 36 

U ovoj lekciji učimo kako opisivati gradove u kojima živimo i koje želimo posjetiti 

 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 37 

U ovoj lekciji učimo zašto lokalni prijedlozi stoje uz DATIV i kako ih sa dativom spajati 

 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 38

U ovoj lekciji učimo kako se koristiti GENITIVOM kod osobnih imena te prisvojne članove 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 39

U ovoj lekciji učimo kako koristiti AKUZATIV u rečenici i kako tvoriti množinu prisvojnih članova 

Play Video

Tečaj A1 – lekcija 40

U ovoj lekciji učimo kako koristiti osobne zamjenice u DATIVU i glagole koji se uvijek pišu u DATIVU (bitno znati , jer se njemački jezik ne može uvijek doslovno prevoditi)

Play Video

Prošli sve? Odlično! Sada ponovite